تخت دو طبقه BU-5

ست تخت دو نفره تمام ام دی اف با کشوی زیر تخت و راه پله تمام کشو نوجوان 3650000 تومان.بزرگسال 3900000 تومان