تخت دو طبقه BU-12

ست تخت دو نفره کتابخانه دار همراه کشوی زیر تخت تمام ام دی اف بدون هزینه حمل و نصب نوجوان 4100000 تومان.
بزرگسال 4600000 تومان