تخت کمجای عمودی دو نفره WBV-202

تخت دیواری کمجا دو نفره سایز 160 تمام ام دی اف بدون دکور پشت با کلاف 25 میل و کمد های کناری عرض 80 بطور کامل بدون هزینه حمل و نصب 7400000 تومان می شود