تخت کمجای افقی یک نفره WBH-13

تخت دیواری یک نفره افقی تمام ام دی اف با کلاف 25 میل همراه دکور و میز تحریر بطور کامل بدون هزینه حمل و نصب 7400000 تومان