تخت کمجای افقی یک نفره WBH-12

تخت دیواری یک نفره افقی تمام ام دی اف با کلاف 25 میل همراه کمد لباس و میز تحریر بطور کامل بدون هزینه حمل و نصب 8800000 تومان