تخت دو طبقه

تخت دو طبقه BU-13

ست تخت دو نفره تمام ملامینه با کشوی زیر تخت و میز تحریر کتابخانه دار نوجوان 3900000 تومان.بزرگسال 4300000 تومان

تخت دو طبقه BU-12

ست تخت دو نفره کتابخانه دار با کشوی زیر تخت تمام ملامینه نوجوان 2950000 تومان.بزرگسال 3200000 تومان

تخت دو طبقه BU-11

ست تخت دو نفره تمام ملامینه با کشوی زیر تخت و کمد لباس نوجوان 3100000 تومان.بزرگسال 3300000 تومان

تخت دو طبقه BU-6

ست تخت دو نفره تمام ملامینه با کشوی زیر تخت و راه پله تمام کشو همرا میز تحریر کتابخانه دار نوجوان 3600000 تومان.بزرگسال 3900000 تومان طرح اصلی 4400000 تومان

تخت دو طبقه BU-5

ست تخت دو نفره تمام ملامینه با کشوی زیر تخت و راه پله تمام کشو نوجوان 3400000 تومان.بزرگسال 3700000 تومان

Subscribe to RSS - تخت دو طبقه