تخت کمجای عمودی دو نفره WBV-215

تخت دیواری کمجا دو نفره سایز 160 هایگلاس با دکور پشت همراه کلاف دوبل و کمد های کناری عرض 60 بطور کامل با هزینه حمل و نصب در تهران 6250000 تومان می شود